Chính sách hủy và hoàn tiền

 

 

Việc hủy phòng cần được báo trước nếu muộn sẽ mất 50% tiền phòng