Price

 

 

Thời gian

Giá giờ hát (VNĐ/giờ)

 Phòng hạng A

Phòng V.I.P

Phòng
Super V.I.P 2

Phòng
Super V.I.P 1

Từ thứ 2 đến thứ 6


10g - 18g

350 000

450 000

 

450 000

 

700 000

sau 18g

350 000

450 000

Thứ 7, CN & ngày lễ

cả ngày

350 000

350 000

 

 

PhòngHạngA : Idol, Gucci, Bentley, Burberry
Phòng V.I.P : Vertu, Louis Vuitton, Hermes, Rolls Royce, Tom Royal
Phòng Super: V.I.P 2 : Tom Music
Phòng Super:  V.I.P 1: Texas Club