Combo London  Honey  990.000đ bạn được: Combo American Moment:  1299.000đ bạn được: Combo Tom special:  1.999.000đ bạn được:   Khuyến mãi: Nếu các bạn sử dụng các gói combo trên xin vui lòng gọi số: 0933534999 để đạt phòng trước. trân trọng.